Some references on
DATA ANALYSIS - SIGNAL PROCESSING - WAVELETS - TIME SERIES

Data Analysis Fourier Analysis Signal Processing Time Series Wavelets Other
V. Alexiades   alexiades@utk.edu